Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα

Σχολές και Τμήματα

Στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση τόσο του διδακτικού όσο και του ερευνητικού του έργου, σε ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών χώρων, τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι αντίστοιχοι τομείς τους λειτουργούν μέσα σε ευρύτερες ακαδημαϊκές μονάδες, που φέρουν τον τίτλο Πανεπιστημιακές Σχολές. 

Επιλέξτε το Τμήμα που σας ενδιαφέρει για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του.

Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ανά Σχολή, ανά Τμήμα και συγκεντρωτικά, επισκεφθείτε την ενότητα Μεταπτυχιακές Σπουδές.