Κεντρική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές


Ενημέρωση Περιεχομένου
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Επίσημη σελίδα Facebook Ακολουθήστε μας στο Twitter


Για την καινούργια κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος εργάστηκαν οι:

Γενική Επιτροπή Ιστοσελίδας

Καθ. Γ. Κρεατσάς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος
Καθ. Γ. Δονάτος, Κοσμήτορας Σχολής ΝΟΠΕ
Καθ. Κ. Μακρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Καθ. Α. Βοσκός, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε.
Καθ. Δ. Αναπολιτάνος, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
Καθ. Ι. Ιωαννίδης, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Καθ. Μ. Μεϊμάρης, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Επίκ. Καθ. Κων. Μουρλάς, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Καθ. Ι. Δημητρίου, Οικονομικό Τμήμα
Καθ. Β. Δενδρινού, Τμήμα Α.Γ.Φ.
Δρ. Σ. Μπόλης, Τεχνικός Υπεύθυνος του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
κ. Σ. Βανακάρης, Προϊστάμενος του Υπολογιστικού Κέντρου


Ειδική Συντακτική Επιτροπή

Καθ. Β. Δενδρινού
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος
Επίκ. Καθ. Κων. Μουρλάς
Δρ. Σ. Μπόλης
κ. Σ. Βανακάρης
κ. Ε. Παλόγου, Γραμματειακή υποστήριξη


Διαχείριση πλατφόρμας - Εκπαίδευση χρηστών

κ. Σ. Δ. Μπόλης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου


Σχεδιασμός - Δομή

makebelieve design & consulting

Υλοποίηση 

Antithesis Group