Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των φοιτητών και των αποφοίτων των τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σταδίου 5, 105 62 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 368 9355, 210 368 9362

Τηλεομοιότυπο (fax): 210 368 9352

Ε-mail: moke[at]uoa[dot]gr

 

Ιστοσελίδα