Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Γραφείο για Θέματα Φύλου και Ισότητας

Γραφείο για Θέματα Φύλου και Ισότητας

Το Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. είναι μία δομή με σκοπό την παρακολούθηση και μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται με την ισότητα και την ίση μεταχείριση των φύλων στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ.

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακαδημίας 52 και Ασκληπιού, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 368 8190

Τηλεομοιότυπο (fax): 210 368 8190

Ε-mail: : lvaiou[at]isotita.uoa[dot]gr

Ιστοσελίδα