Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Γραφείο Διαμεσολάβησης

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Βασικός σκοπός του Γραφείου Διαμεσολάβησης είναι η ανάληψη κάθε απαραίτητης πρωτοβουλίας για την προώθηση με συστηματικό τρόπο των ακόλουθων ενεργειών:

  • Της διάθεσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται στο ΕΚΠΑ και
  • Της παροχής τεχνολογικών ή άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη προερχόμενο από το εξωτερικό περιβάλλον του ΕΚΠΑ
  • Της οικονομικής εκμετάλλευσης των παραπάνω ενεργειών.

 Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σταδίου 5, 105 62 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 368 9351, 210 368 9352

Τηλεομοιότυπο (fax): 210 368 9382

Ε-mail: egiouli(at)elke.uoa.gr

Ιστοσελίδα