Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες

Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες

 

Εκτός από τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και τις Διοικητικές, Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες, το Πανεπιστήμιο Αθηνών περιλαμβάνει Υπηρεσίες και Μονάδες που προσφέρουν στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, ερευνητικών, επιμορφωτικών και πολιτιστικών υπηρεσιών.