Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Χαιρετισμός

Χαιρετισμός του Πρύτανη

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας, που από το 1837, δηλαδή λίγα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες Παιδείας στην Ελλάδα και τον ελληνισμό απανταχού της γης.

Από την ίδρυσή του το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν ένα καθολικό Πανεπιστήμιο, όπως περιγράφεται από την έννοια του "universitas". Έτσι ανέπτυξε το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του σε πραγματικά πανεπιστημιακές συνθήκες, συχνά πρωτοπόρες για τη χώρα μας, αποδίδοντας στην κοινωνία πτυχιούχους με σφαιρικές γνώσεις, ολοκληρωμένους πολίτες.

Παράλληλα το Ίδρυμά μας παραμένοντας πάντα πιστό στην έννοια του Πανεπιστημίου όπως το ήθελε ο Χούμπολντ, εντός του οποίου δηλαδή η κοινωνία στοχάζεται τον εαυτό της, εξακτίνωσε τη δράση του και αναπτύχθηκε στην κοινωνία ως αναπόσπαστο και ζωντανό τμήμα της, όχι μόνο μέσα από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο αλλά και μέσα από ένα πολυποίκιλο πλέγμα πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ευρύτερου επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που οργανώνει σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Σήμερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα σύγχρονο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με περίπου 1.900 μέλη διδακτικού προσωπικού, περίπου 1.300 διοικητικά στελέχη, περίπου 110.000 προπτυχιακούς φοιτητές και 12.000 μεταπτυχιακούς, 32 Τμήματα, 102 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 158 Εργαστήρια, 69 Κλινικές (ανεπτυγμένες σε 4 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, τα 2 αμιγή, και σε αρκετά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας), 6 μεγάλες Κεντρικές Βιβλιοθήκες, Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε ξένους (οι σπουδαστές του ανέρχονται αυτή τη χρονιά σε 1.600), Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και πολλά νέα σύγχρονα αναγνωστήρια. Επίσης το Ίδρυμα διαθέτει σήμερα 2 νέες και 2 ανακαινισμένες Φοιτητικές Εστίες, περισσότερα από 35 νέα εργαστήρια πολυμέσων ελεύθερης πρόσβασης για τους φοιτητές, νέο υπερσύγχρονο κολυμβητήριο και 2 γυμναστήρια. H ανάπτυξη αυτή αποδεικνύει ότι το Ίδρυμά μας είναι ένα μεγάλο και δυναμικό Πανεπιστήμιο, όπου με ποιότητα και συστηματική οργάνωση θεραπεύονται όλες οι Επιστήμες, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της ανθρώπινης γνώσης.

Στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που όλοι βιώνουμε στις μέρες μας, το έργο των Πανεπιστημίων εξακολουθεί να είναι σημαντικό και αναγκαίο για τη μόνιμη έξοδο από την κρίση και την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας. Γι' αυτό και η λειτουργία ισχυρών και καθολικών Δημόσιων Πανεπιστημίων αποτελεί και στην Ελλάδα όπως και σε όλη την Ευρώπη εγγύηση ποιότητας όχι μόνο για τις παρεχόμενες σε κάθε χώρα σπουδές και γενικότερα για το επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και για την πρόοδο της κοινωνίας, μια πρόοδο που θα στηρίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και στον σεβασμό όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιών.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη δύναμη όλων των μελών του -διδακτικού προσωπικού, φοιτητών και διοικητικών στελεχών- δίνει και σήμερα το «παρών», προσφέροντας σπουδές υψηλού επιπέδου, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη με την οποία το περιβάλλει σταθερά από την ίδρυσή του η ελληνική κοινωνία.

O Πρύτανης