Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Όργανα Διοίκησης » Τεχνικό Συμβούλιο

Τεχνικό Συμβούλιο

Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι  γνωμοδοτικό όργανο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και διατυπώνει γνώμη για τα τεχνικά θέματα που ορίζουν οι διατάξεις των Νόμων 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας της κατασκευής δημοσίων έργων» και 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για κάθε τεχνικό θέμα το οποίο παραπέμπεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος ή τον Πρύτανη». 

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζονται από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο και η θητεία τους είναι διετής. Η τελευταία ανανέωση των μελών του Συμβουλίου έγινε με την από 11-4-2017 απόφαση της Συγκλήτου και θα ισχύει εως 19-4-2019.

 • Τελευταία Συγκρότηση: Απόφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 11-4-2017, Πράξη του Πρύτανη 24η/25-4-2017


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θωμάς Σφηκόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής & Ανάπτυξης


ΜΕΛΗ

 1. Γκούσκος Δημήτριος, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ, με αναπληρωτή τον Χαρίτο Δημήτριο, επίκουρο καθηγητή του ιδίου Τμήματος.
 2. Βαβουρανάκης Γεώργιος, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας, με αναπληρωτή τον Στείρη Γεώργιο, επίκουρο καθηγητή Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας.
 3. Τίγκελης Ιωάννης, καθηγητής Τμήματος Φυσικής, με αναπληρωτή τον Μεράκο Λάζαρο, καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.
 4. Αραμπατζής Θεόδωρος, καθηγητής Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης με αναπληρωτή τον Αποστολίδη Νικόλαο, καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.
 5. Γεννηματά-Μαυροπούλου Βασιλική, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, με αναπληρωτή τον Μικρό Εμμανουήλ καθηγητή Τμήματος Φαρμακευτικής.
 6. Μαυρικάκη Ευαγγελία, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Τύμπα Αριστοτέλη, αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης.
 7. Γιαννοπούλου Ευτυχία, υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΚΠΑ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Αλέξανδρο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
 8. Σταματίου Λουκάς, αρχιτέκτονας μηχανικός, με αναπληρωτή τον Παπακωστόπουλο Ιωάννη, πολιτικό μηχανικό.
 9. Κόντου Ευτέρπη, εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Πανεπιστημίου με αναπληρωτή την Χαραλάμπους Παναγιώτα.
 10. Χατζηπαύλου Θεόδωρος, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, με αναπληρωτή την Μπούρμπουλα Αθηνά-Παναγιώτα.


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 • Ιωάννης Μπαρμπαρέσος, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας (για τα τεχνικά θέματα)


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • Ευαγγελία Ζαμπράκου, Προϊσταμένη


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 • Μαρία Καρσιώτη, Διοικητικός Υπάλληλος
 • Αχιλλέας Νταγιάντας, Διοικητικός Υπάλληλος
 • Μαρία Χουλιαρά, Διοικητικός Υπάλληλος


Επικοινωνία

Γραμματεία Τεχνικού Συμβουλίου

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-368 9762, 210-368 9763, 210-368 9756, 210-368 9710, 210-368 9738

Fax: 210-368 9729