Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Όργανα Διοίκησης » Πρυτανικές Αρχές

Πρυτανικές Αρχές

Καθηγ. Θ. Φορτσάκης

Πρύτανης

Καθηγ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9770, 210 368 9771
Fax: 210 368 9717
e-mail: rector[at]uoa[dot]gr 

Αναπληρωτής Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων

Καθηγ. Ναπολέων Μαραβέγιας
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9776 
e-mail: vrec-admin[at]uoa[dot]gr

Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Καθηγ. Θωμάς Σφηκόπουλος
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9772
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-rd[at]uoa[dot]gr 

 Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων

Καθηγ. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης 
Τηλ: 210 368 9766
Fax: 210 368 9691
e-mail: vrec-acafir[at]uoa[dot]gr

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων

Καθηγ. Νικόλαος Μυλωνάς
Τηλ: 210 368 9760
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-fin[at]uoa[dot]gr

Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγ. Γεώργιος Πολυμενέας
Τηλ: 210 368 9779
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-students[at]uoa[dot]gr

Αναπληρωτής Πρύτανη Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής

Καθηγ. Γεώργιος Ζωγράφος
Τηλ: 210 368 9773
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-hospitalsgz[at]uoa[dot]gr