Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Μουσεία » Αρχαιολογικό Πάρκο

Αρχαιολογικό Πάρκο

Κατά τις ανασκαφές της Γ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου της Αθήνας στην Πλατεία Συντάγματος και στη λεωφόρο Αμαλίας αποκαλύφθηκαν αρχαιολογικά κατάλοιπα της πόλεως, χρονολογούμενα από την Υπομυκηναϊκή περίοδο έως και τη Βυζαντινή εποχή. Μέρος των αρχαιοτήτων αυτών μεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Πανεπιστημιόπολης, που οι διαστάσεις του προσέγγιζαν σε μεγάλο βαθμό αυτές της ανασκαφής. Οι αρχαιότητες τοποθετήθηκαν σε τρία επίπεδα σύμφωνα με την πραγματική τους διάταξη.

Στο πρώτο επίπεδο εγκαταστάθηκε ο κεντρικός πυρήνας λουτρικού συγκροτήματος (τέλος 3ου - αρχές 4ου μ.Χ. αιώνα) και αναπαραστάθηκε λάκκος χύτευσης χαλκουργικού εργαστηρίου της Κλασικής εποχής.

Στο δεύτερο επίπεδο αναπαραστάθηκαν (σε πλάτος μικρότερο του πραγματικού) η βασική οδική αρτηρία της πόλεως προς τους δήμους των Μεσογείων και η παρακείμενη κοίτη του ποταμού Ηριδανού και εγκαταστάθηκαν ταφικό βάθρο και τρεις σαρκοφάγοι του παρόδιου νεκροταφείου του 4ου π.Χ. αιώνα. Επίσης, εκτίθεται τμήμα της στρωματογραφίας του δρόμου -30 περίπου αλλεπάλληλα οδοστρώματα, καθώς χρησιμοποιήθηκε από τον 4ο π.Χ. έως τον 3ο μ.Χ. αιώνα.

Στο τρίτο επίπεδο τοποθετήθηκαν τμήματα του υδραγωγείου και του πυκνού υδραυλικού δικτύου της πόλεως (εποχή Ρωμαιοκρατίας) καθώς και σιροί της Βυζαντινής εποχής.

Το Αρχαιολογικό Πάρκο της Πανεπιστημιόπολης υπάγεται στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

 

Ώρες λειτουργίας:  Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 - 15.00

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Πάρκο, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, 157 84 Αθήνα

 

Τηλέφωνα: 210-727 5846, 210-727 5723, 210-727 7561

Τηλεομοιότυπο(fax): 210-727 7561

E-mail: museum[at]arch.uoa[dot]gr

Θέση στο χάρτη

Ιστοσελίδα