Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Μουσεία » Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’30.  Στεγάζεται από το 1988 στη Φιλοσοφική Σχολή. Σήμερα περιλαμβάνει περισσότερα από 8.800 αντικείμενα ταξινομημένα σε 11 Διδακτικές Συλλογές. Πρόκειται για αντίγραφα ή πρωτότυπα, δωρεές και δάνεια, από Μουσεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων και ιδιώτες. Το 2004 ενσωματώθηκε στο Μουσείο το Αρχαιολογικό Πάρκο Πανεπιστημιόπολης, όπου εκτίθενται ακίνητα ευρήματα από τις ανασκαφές της Γ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την κατασκευή του σταθμού ΣΥΝΤΑΓΜΑ του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου Αθηνών. Από το 2010 λειτουργεί στο Μουσείο άρτια εξοπλισμένη Μονάδα Συντήρησης.

 

 

Οι Διδακτικές Συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν μοναδικής σημασίας ενότητες αντικειμένων. Δεν αντανακλούν μόνον τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των καθηγητών Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου μας, αλλά και την ιστορία, σπουδαιότητα και θέση του αρχαιότερου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διδασκαλίας και έρευνας εντός και εκτός του Πανεπιστημίου, εξαιτίας των πολλαπλών δυνατοτήτων άμεσης μελέτης και ερμηνείας που παρέχουν τα αντικείμενά τους. Συμβάλλουν στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε θέματα συντήρησης, τεκμηρίωσης, ερμηνείας, διαχείρισης και έκθεσης αρχαιολογικών αντικειμένων και σύγχρονων έργων τέχνης. Στους χώρους του πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση μαθήματα, φροντιστηριακές ασκήσεις και διαδραστικά εργαστήρια. Παράλληλα, το Μουσείο επιδιώκοντας τη διαρκή διεύρυνση του κύκλου των επισκεπτών του οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαλέξεις για ευρύτερο και ειδικό κοινό και συμμετέχει τακτικά σε εορτασμούς και δράσεις ευρύτερης εμβέλειας, όπως στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Πανεπιστημιακών Μουσείων κτλ.

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή, 2ος και 3ος όροφος, Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα

Τηλ: +30 210 727 7561

Fax:  +30 727 7946 

e- mail: museum[at]arch.uoa[dot]gr

Twitter: @ArchMuseumUoA

Θέση στον χάρτη