Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Διοικητικές Υπηρεσίες

Διοικητικές Υπηρεσίες

Το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες. Η οργάνωση των υπηρεσιών, η διάρθρωση σε οργανικές μονάδες (διευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή γραφεία), καθώς και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους περιγράφονται στο σχετικό οργανισμό του Παν/μιου.