Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Αποστολή, Πολιτικές και Δημοσιεύματα » Πολιτική για ΑμεΑ

Πολιτική για ΑμεΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύει να διασφαλίσει στην πράξη την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με αναπηρία ή με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής στο περιβάλλον, Υπηρεσιών Πρόσβασης, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής καθώς και Συμβουλευτικών Ψυχολογικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών.

 

Κύριος μοχλός για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί η Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία, τις δράσεις της οποίας μπορείτε να πληροφορηθείτε από την ιστοθέση του.