Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών » Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

 

Ημερομηνία
Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Μητρώα Εκλεκτόρων
06-03-2014 Νεότερη και Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία
30-04-2014 Πολιτική Κοινωνιολογία
30-04-2014 Διεθνείς Θεσμοί: Νομική και Πολιτική Διάσταση
30-04-2015 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση με έμφαση στις Πολιτικές και Θεσμικές Διαστάσεις
30-04-2015 Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην Κοινωνική Πολιτική
30-04-2015 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
30-04-2015 Δημόσιο Δίκαιο
30-04-2015 Διεθνείς Θεσμοί: Νομική και Πολιτική Διάσταση
30-04-2015 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
30-04-2015 Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στις Σπουδές Ασφαλείας
30-04-2015 Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στην Ανάλυση της Εξωτερικής Πολιτικής
30-04-2015 Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στις Περιφερειακές Σπουδές
30-04-2015 Διεθνείς Σχέσεις
30-04-2015 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
30-04-2015 Διεθνής Πολιτική
30-04-2015 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
30-04-2015 Διοικητική Επιστήμη με ιδιαίτερη αναφορά στην Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
30-04-2015 Διοικητική Επιστήμη
30-04-2015 Διοικητικό Δίκαιο - Διοικητικοί Θεσμοί
30-04-2015 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική κατά τον 20ο αιώνα
30-04-2015 Επιστημολογία και Κοινωνιολογία της Γνώσης
30-04-2015 Εργασιακοί Θεσμοί
30-04-2015 Ευρωπαϊκή Οργάνωση
30-04-2015 Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση
30-04-2015 Θεσμοί και Πολιτικές Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
30-04-2015 Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
30-04-2015 Κοινωνική Θεωρία με ειδίκευση στην Επικοινωνία
30-04-2015 Κοινωνική Θεωρία
30-04-2015 Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση
30-04-2015 Κοινωνιολογία με έμφαση στους Κοινωνικούς Θεσμούς
30-04-2015 Κοινωνιολογία με έμφαση στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς
30-04-2015 Κοινωνιολογική Θεωρία
30-04-2015 Μακροοικονομική Ανάλυση, Ευρωπαϊκή Οικονομική
30-04-2015 Νεότερη και Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης
30-04-2015 Νεότερη και Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία
30-04-2015 Περιφερειακή Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση
30-04-2015 Πολιτική Κοινωνιολογία
30-04-2015 Πολιτική Ανάλυση
30-04-2015 Πολιτική Επιστήμη: Πολιτική Θεωρία
30-04-2015 Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στην Συγκριτική Πολιτική
30-04-2015 Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Εκλογική Κοινωνιολογία
30-04-2015 Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη
30-04-2015 Πολιτική Επιστήμη - Συγκριτική Πολιτική
30-04-2015 Πολιτική Επιστήμη
30-04-2015 Πολιτική Επιστήμη με αναφορά ιδίως σε θέματα Πολιτικής Συμπεριφοράς
30-04-2015 Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Πολιτική Θεωρία
30-04-2015 Πολιτική Φιλοσοφία με ιδιαίτερη αναφορά στον 19ο και 20ο αιώνα
30-04-2015 Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι της Κοινωνικής Έρευνας
30-04-2015 Συνταγματικό Δίκαιο
Ημερομηνία
Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Μητρώα Εκλεκτόρων
21-12-2016 Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην Κοινωνική Πολιτική
21-12-2016 Διεθνείς Σχέσεις
21-12-2016 Κοινωνιολογία με έμφαση στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς
21-12-2016 Νεότερη και Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης
21-12-2016 Πολιτική Θεωρία: Ελληνική και Ρωμαϊκή Πολιτική Σκέψη

 

Επιστροφή