Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών » Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ημερομηνία
Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Μητρώα Εκλεκτόρων
25-07-2013 Οικονομική της Εργασίας
30-04-2014 Χρηματοοικονομική
17-07-2014 Πληροφορική: Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα
17-07-2014 Εφαρμοσμένη Στατιστική
17-07-2014 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και Αγορών
01-11-2014 Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Κοινωνική Πολιτική
01-11-2014 Εφαρμοσμένη Στατιστική
     
30-04-2015 Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική Θεωρία
30-04-2015 Οικονομική του Περιβάλλοντος
30-04-2015 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
30-04-2015 Βιομηχανική Οργάνωση
30-04-2015 Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
30-04-2015 Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία
30-04-2015 Μικροοικονομική με έμφαση στη Χρηματοοικονομική
30-04-2015 Πολιτική Οικονομία
30-04-2015 Πολιτική Οικονομία με έμφαση στην Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης
     
30-04-2015 Αγροτική Πολιτική και Ανάπτυξη
30-04-2015 Αναπτυξιακή Οικονομική
30-04-2015 Διεθνή Μακροοικονομικά
30-04-2015 Διεθνής Οικονομική
30-04-2015 Οικονομική Ανάπτυξη
30-04-2015 Τεχνολογία και Οικονομική Ανάπτυξη
     
30-04-2015 Οικονομική των Επιχειρήσεων και Αγορών
30-04-2015 Οικονομική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική
30-04-2015 Οικονομική των Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ
30-04-2015 Στρατηγική των Επιχειρήσεων
30-04-2015 Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Διοικητική
30-04-2015 Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές
30-04-2015 Χρηματοοικονομική Λογιστική
30-04-2015 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και Αγορών
30-04-2015 Χρηματοοικονομική
     
30-04-2015 Δημοσιονομική Θεωρία και Οικονομική Πολιτική
30-04-2015 Νεότερη Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία Ευρωπαϊκή και Ελληνική
30-04-2015 Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία με έμφαση στη Βιομηχανική Παραγωγή και τις Εργασιακές Σχέσεις
30-04-2015 Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία με έμφαση στον 20ο Αιώνα
     
30-04-2015 Πληροφορική: Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα
30-04-2015 Μαθηματικά-Πληροφορική
     
30-04-2015 Εφαρμοσμένη Στατιστική
30-04-2015 Στατιστικές Μέθοδοι με εφαρμογή στα Οικονομικά
30-04-2015 Υπολογιστικές Ποσοτικές Μέθοδοι
30-04-2015 Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στη Στατιστική
30-04-2015 Οικονομετρία
30-04-2015 Επιχειρησιακή Έρευνα και Στατιστική
30-04-2015 Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα
08-11-2016 Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία με έμφαση στον 20ο αιώνα
Ημερομηνία
Συνεδρίας
Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Μητρώα Εκλεκτόρων
21-12-2016 Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
21-12-2016 Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία
21-12-2016 Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία με έμφαση στην Βιομηχανική Παραγωγή και τις Εργασιακές Σχέσεις
21-12-2016 Μαθηματικά - Πληροφορική
21-12-2016 Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στη Στατιστική
21-12-2016 Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων Μεταφορών
21-12-2016 Πολιτική Οικονομία με έμφαση στην Μικροοικονομική
21-12-2016 Αναπτυξιακή Μικροοικονομική
21-12-2016 Στρατηγική των Επιχειρήσεων

 

Επιστροφή