Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών » Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

 

Ημερομηνία
Συνεδρίας Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Μητρώα Εκλεκτόρων
30-04-2015 Κοινωνική και Πολιτική Ανάλυση της Επικοινωνίας  
30-04-2015 Πολιτισμός, Περιβάλλον, Επικοινωνιακές Εφαρμογές και Τεχνολογία   
30-04-2015 Ψυχολογία της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακές Πρακτικές και Σχεδιασμός  
08-11-2016 Σχεδιασμός και Διαχείριση Ψηφιακών Περιβαλλόντων Επικοινωνίας
Ημερομηνία
Συνεδρίας Συγκλήτου
Γνωστικό Αντικείμενο Μητρώα Εκλεκτόρων
21-12-2016 Διαφημιστική Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
21-12-2016 Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
21-12-2016 Νεοελληνική Γλώσσα - Φιλολογία
21-12-2016 Πολιτική Επικοινωνία και Κοινωνιολογία
23-02-2017 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ

 

Επιστροφή