Κεντρική σελίδα » Προσωπικό » Παροχές & Δραστηριότητες » Παιδικοί Σταθμοί

Παιδικοί Σταθμοί

 

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργούν δύο παιδικοί σταθμοί:

Ο Α΄ Παιδικός Σταθμός «Αγάπη για το Παιδί», λειτουργεί από  τον Σεπτέμβριο του 2000 και στεγάζεται μαζί με το 19ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ζωγράφου, σε ειδικά διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο κτήριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων μονάδων παιδικής φροντίδας, παραπλεύρως του συγκροτήματος της Φιλοσοφικής Σχολής, στη Πανεπιστημιούπολη. Εξυπηρετούνται  οι ανάγκες 80 περίπου παιδιών ηλικίας 2,5 -  6 ετών, έως την ηλικία εγγραφής τους στην 1η Δημοτικού, τα οποία  κατανέμονται  σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία τους.

Ο Β΄ Παιδικός Σταθμός «Τα μικρά Χαμόγελα», ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2008 σε ειδικά διαμορφωμένο κτήριο του Πανεπιστημίου, μέσα στην Παν/πολη παραπλεύρως των Φοιτητικών Εστιών. Εξυπηρετεί 50 παιδιά ηλικίας 2,5 ετών -  έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τα οποία  κατανέμονται  σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία τους.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά του προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και παιδιά φοιτητών (εφ'όσον υπάρχουν κενές θέσεις).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στελεχωμένοι από εξειδικευμένο και ικανό προσωπικό, που διαχειρίζεται η διοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Εταιρεία Αξιοποίησης του Ιδρύματος.  Η οικονομική επιβάρυνση των γονέων για τη φροντίδα των παιδιών τους είναι συμβολική, σε σύγκριση με τα δίδακτρα των ιδιωτικών παιδικών Σταθμών. Το πρόγραμμα που ακολουθείται, είναι βασισμένο στα σύγχρονα διεθνή ερευνητικά δεδομένα για την προσχολική ηλικία, ενώ υπάρχει δυνατότητα για συχνή επικοινωνία των γονέων με τους παιδαγωγούς των σταθμών. 

 

ΧΩΡΟΙ

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί:

  • στο τρόπο με τον οποίο χωρίστηκαν και επιπλώθηκαν οι αίθουσες, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι φυσικοί χώροι μέσα στους οποίους πραγματοποιούνται οι διάφορες αλληλεπιδράσεις.
  • στην επιλογή και χρήση των υλικών, καθώς αυτά γίνονται εργαλεία με τα οποία τα παιδιά πλάθουν και εκφράζουν την κατανόηση τους για τον κόσμο και για τα νοήματα που «οικοδομούν».
  • στο χώρο για ελεύθερη δραστηριότητα και κίνηση, που δίνει στα παιδιά πολλαπλές ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και επικοινωνία.
  • στον ειδικό χώρο όπου τα παιδιά έρχονται όλα μαζί σαν ομάδα για συζητήσεις, για την ανάγνωση ιστοριών καθώς και για το μοίρασμα των σκέψεων και των συναισθημάτων τους.
  • στη διαμόρφωση του κήπου, όπου αναπτύσσονται πολλές δραστηριότητες των παιδιών.
  • στη Φυσική Αγωγή, η οποία πραγματοποιείται συστηματικά από εξειδικευμένο προσωπικό.