Κεντρική σελίδα » Προσωπικό » Παροχές & Δραστηριότητες » Γυμναστήριο - Κολυμβητήριο

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Κολυμβητήριο

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο - Γυμναστήριο το οποίο στεγάζεται στον υπόγειο χώρο του κτηρίου της Α΄ ΦΕΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη (Ούλωφ Πάλμε) και είναι μόνο για τους εργαζομένους στο Πανεπιστήμιο.

Με απόφαση των Πρυτανικών Αρχών, μετά από πρόταση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού, ο χώρος του Κολυμβητηρίου του κτιρίου της Α΄ ΦΕΠΑ, ο οποίος είχε κατασκευαστεί για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 και ανακατασκευάστηκε ριζικά, καθώς και ο συνεχόμενος με αυτόν χώρος, αφού διαμορφώθηκε σε σύγχρονο γυμναστήριο και εξοπλίστηκε πλήρως, διατίθεται προς χρήση σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

Το Γυμναστήριο και το Κολυμβητήριο και το εγκαινιάστηκαν τον Μάϊο του 2006.

Η διοίκηση και η διαχείριση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου -Κολυμβητηρίου ασκείται από επταμελές ΔΣ.

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο-Κολυμβητήριο  υποστηρίζεται με ειδικό προσωπικό, ιατρό και διοικητικούς υπαλλήλους.

Στο Κολυμβητήριο λειτουργεί ιατρείο, με εφημερία ετοιμότητας όλες τις ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Ώρες λειτουργίας του Γυμναστηρίου-Κολυμβητηρίου:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 π.μ μέχρι 20:00 μ.μ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή μέλους:

  • 2 φωτογραφίες
  • Ιατρικές γνωματεύσεις:
    • Καρδιολόγου
    • Δερματολόγου
  • Χαρτί μισθοδοσίας (φωτοτυπία)

 

Πληροφορίες: τηλ. 210 727 5568