Κεντρική σελίδα » Προσωπικό » Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις

Διεθνή και Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάζει στη διάρκεια της μακράς διαδρομής του σημαντικό έργο με αξιόλογα αποτελέσματα στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας με διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

Στόχος της διεθνούς δραστηριότητας του Ιδρύματος είναι η διεθνής προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, η προσέλκυση επιστημόνων κύρους, η ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών, η προώθηση των επιστημονικών επιτευγμάτων, η διεθνής δικτύωση, η ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της διοίκησης.