Κεντρική σελίδα » Φοιτητές » Συμβουλευτικές Υπηρεσίες » Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής

Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1999, ανήκει στο Τμήμα Νοσηλευτικής και παρέχει υπηρεσίες ανοιχτής ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε ενήλικες και υπερήλικες.

Σκοποί του Κέντρου είναι:

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων και φορέων για θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, με στόχο την πρόληψη ψυχικών διαταραχών.

2. Παροχή ψυχολογικής ή ψυχιατρικής υποστήριξης σε άτομα κάθε ηλικίας και σε οικογένειες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

3. Συμβουλευτική βοήθεια σε ζευγάρια ή παιδιά ή γονείς.

4. Άμεση βοήθεια σε επείγοντα ψυχιατρικά προβλήματα στο σπίτι ή στο Κέντρο για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους.

5. Χορήγηση σε ορισμένες περιπτώσεις δωρεάν φαρμάκων.

6. Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πληροφορίες: 210 771 8320