Κεντρική σελίδα » Φοιτητές » Συμβουλευτικές Υπηρεσίες » Γραφείο Συμβουλευτικής Θεολογικής Σχολής

Γραφείο Συμβουλευτικής Θεολογικής Σχολής

Η ανάγκη για παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ποιμαντικό πλαίσιο οδήγησε στη δημιουργία του Γραφείου Συμβουλευτικής σε θέματα ψυχικής υγείας. 

Σκοπός του Γραφείου είναι :

  1. Παροχή συμβουλευτικής και ποιμαντικής υποστήριξης φοιτητών ιερέων, ιερατικών οικογενειών, θεολόγων καθηγητών κτλ.
  2. Οργάνωση προαιρετικών σεμιναριακού τύπου συναντήσεων με φοιτητές
  3. Μεθόδευση της επιστημονικής έρευνας.

Το Γραφείο λειτουργεί στη Θεολογική Σχολή στο πλαίσιο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής. 

Πληροφορίες: 210 727 5775