Κεντρική σελίδα » Φοιτητές » Παροχές & Δραστηριότητες » Ευκαιρίες Απασχόλησης

Ευκαρίες Απασχόλησης

Οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για λογαριασμό μεμονωμένων μελών ΔΕΠ ή ερευνητικών ομάδων. Σχετικές ανακοινώσεις και προκηρύξεις γίνονται από τον ΕΛΚΕ ή τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των ερευνητικών έργων.

Οι φοιτητές μπορούν, επίσης, να απασχοληθούν με ωριαία αντιμισθία για επίβλεψη εργαστηρίων και εξετάσεων, διόρθωση ασκήσεων και λοιπό επικουρικό διδακτικό έργο. Σχετικές ανακοινώσεις και προκηρύξεις γίνονται από τους Προέδρους Τμημάτων ή Διευθυντές Τομέων και Εργαστηρίων.