Κεντρική σελίδα » Έρευνα » Κλινικές

Κλινικές

 

Στις πανεπιστημιακές κλινικές του ΕΚΠΑ πραγματοποιείται σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα. 

Υπάρχουν εβδομήντα έξι (76) κλινικές από τις οποίες:

  • Εξήντα (60) ανήκουν στην Ιατρική Σχολή
  • Έντεκα (11) ανήκουν στο Τμήμα Νοσηλευτικής
  • Πέντε (5) ανήκουν στο Τμήμα Οδοντιατρικής.

 

(στοιχεία 05/2017)