Κεντρική σελίδα » Έρευνα » Εργαστήρια » Θετικών Επιστημών

Εργαστήρια Θετικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Βιοχημείας
Ζωολογίας
Γενικής Βοτανικής
Συστηματικής Βοτανικής
Γενικής Βιολογίας

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Τηλεανίχνευσης
Μελέτης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
Φυσικής Γεωγραφίας
Σεισμολογίας
Γεωφυσικής
Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας
Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων


Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων
Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Διαχείρισης της Γνώσης

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ


ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Αναλυτικής Χημείας
Ανόργανης Χημείας
Βιομηχανικής Χημείας
Βιοχημείας
Οργανικής Χημείας
Φυσικής Χημείας
Χημείας Περιβάλλοντος
Χημείας Τροφίμων