Κεντρική σελίδα » Έρευνα » Εργαστήρια

Εργαστήρια

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναπτύσσει εφαρμοσμένη και βασική έρευνα μέσω των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του. Αυτή η ερευνητική δραστηριότητα αναπτύσσεται σε πολλά από τα Τμήματα του ΕΚΠΑ και κυρίως στα Εργαστήριά του, τα οποία όλα σχεδόν τα Τμήματα του ΕΚΠΑ διαθέτουν. Συνολικά υπάρχουν 128 Εργαστήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς και για ερευνητικούς σκοπούς.

Τα Εργαστήρια αποτελούν τυπικά τις μικρότερες μονάδες ενός Τμήματος, ουσιαστικά όμως είναι από τις πλέον ενεργές και είναι αυτές που αποτελούν την βασική πηγή ανάπτυξης εφαρμοσμένης έρευνας.

Σκοπός του Ιδρύματός μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη των μονάδων αυτών προκειμένου να μπορέσουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και το έργο που επιτελούν. Το Γραφείο Διαμεσολάβησης είναι μια νέα μονάδα του ΕΚΠΑ και συντελεί στην προώθηση και προβολή των Εργαστηρίων.

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι τον ιδιαίτερο ρόλο των Εργαστηρίων τόσο στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και σε σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η στενή συνεργασία και επικοινωνία όλων των άμεσα ενδιαφερομένων και εμπλεκόμενων στην προσπάθεια αυτή είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των τελικών στόχων μας.