Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ)

Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ)

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κτήριο Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια

Τηλέφωνα: 210-7275620, 22, 24, 26, 27, 28 & 29

Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 210-727 5674

Tηλεομοιότυπο (fax): 210-7275633

E-mail: staff[at]cc.uoa[dot]gr

Ιστοσελίδα: http://www.cc.uoa.gr

Θέση στον χάρτη