Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Επικοινωνία:

 

Τηλέφωνο: 210-727 5183

E-mail: access[at]uoa[dot]gr

Ιστοσελίδα