Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σταδίου 5, 105 62 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 368 9355, 210 368 9362

Τηλεομοιότυπο (fax): 210 368 9352

Ε-mail: moke[at]uoa[dot]gr

Ιστοσελίδα