Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΗΠ)

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 368 9653

Τηλεομοιότυπο (fax): 210 368 9691

E-mail: modip[at]admin.uoa[dot]gr

Ιστοσελίδα