Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Μαράσλειο Διδασκαλείο

Μαράσλειο Διδασκαλείο

Επικοινωνία:


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαρασλή 4, 132 45 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-3689584-6 , 210-7244213

Τηλεομοιότυπο (fax): 210-7244213

E-mail: mardid[at]primedu.uoa[dot]gr

Θέση στο χάρτη