Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Επικοινωνία:

 

Τηλέφωνα: 210-3689355, 210-368 9381, 210-368 9354

Τηλεομοιότυπο (fax):  210-3689352

E-mail: elearn-secretariat[at]elke.uoa[dot]gr

Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης