Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Γραφείο Διαμεσολάβησης

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Επικοινωνία:


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σταδίου 5, 105 62 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 368 9351, 210 368 9352

Τηλεομοιότυπο (fax): 210-368 9382

Ε-mail: egiouli(at)elke.uoa.gr