Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Επικοινωνία:


Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου

Τηλέφωνο: 210-727 7671-2-3

Τηλεομοιότυπο (Fax): 210-727 7673

E-mail: info(at)greekcourses.uoa.gr

Θέση στο χάρτη

http://www.greekcourses.uoa.gr