Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Επικοινωνία:


Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιπποκράτους 7, 2ος όροφος, 106 79 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210–3613261, 210–3688204, 210-3688232, 210-3688265, 210-3688266, 210-3688263

Τηλεομοιότυπο (Fax): 210 – 3632316

E-mail: secr(at)didaskaleio.uoa.gr

Ιστοσελίδα