Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Τηλεφωνικός Κατάλογος

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία από το Ευρετήριο του Ιδρύματος επιλέγοντας τον τύπο της αναζήτησης (ανά οργανωτική ομάδα ή με προσωπικά στοιχεία)

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν. 3861/13-7-2010, ο ηλεκτρονικός τηλεφωνικός κατάλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών πρέπει να είναι ενημερωμένος με το οργανόγραμμα, τη διάθρωση των υπηρεσιών και μονάδων καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) των υπηρετούντων με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.
Συνεπώς, στην περίπτωση που τα στοιχεία σας χρήζουν επικαιροποίησης, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε από το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη φόρμα (docx, PDF) στη διεύθυνση phonebook[at]noc.uoa[dot]gr προκειμένου να ενημερωθεί με τα ορθά στοιχεία ο ηλεκτρονικός τηλεφωνικός κατάλογος του Ιδρύματος.