Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Σχολές & Τμήματα » Φιλοσοφική Σχολή

Φιλοσοφική Σχολή

 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα (4ος όροφος)

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 7452
Τηλ. 210 727 7773, 7774, 7453
Fax 210 724 8979
e-mail: secr(at)enl.uoa.gr

 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα (4ος όροφος)

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 7449
Τηλ. 210 727 7451, 7423, 7891, 7793, 7474
Fax 210 724 8979
e-mail: secr(at)frl.uoa.gr

 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα (3ος όροφος)

Τηλεφωνητής κοινού  210 727 7306

Τηλ.  210 727 7307,  7308, 7312
e-mail: secr(at)gs.uoa.gr

 

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα(3ος όροφος)

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 7969
Τηλ. 210 727 7300, 7303, 7784
Fax 210 727 7763
e-mail: secr(at)theatre.uoa.gr

 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα (5ος όροφος)

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 7489
Τηλ. 210 727 7972, 7966, 7910
Fax 210 727 7489
e-mail: secr(at)ill.uoa.gr

 

Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα (8ος όροφος, γραφείο 9)

Τηλ. 210 727 7967
Fax 210 727 7923
e-mail: secr(at)spanll.uoa.gr


Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα (3ος όροφος)

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 7314
Τηλ. 210 727 7313, 7956, 7848, 7970
Fax 210 724 8979
e-mail: serc(at)arch.uoa.gr

 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα (3ος όροφος)

Τηλ. 210 727 7874, 7772, 7302
e-mail: serc(at)music.uoa.gr


Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών

Καπλανών 6, 106 80 Αθήνα

Τηλ. 210 3630024
Fax 210 3630024
e-mail: secr(at)slavstud.uoa.gr

 

Τμήμα Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα  (3ος όροφος)

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 7310
Τηλ. 210 727 7309, 7311, 7960, 7952, 7473, 7968
Fax  210 724 8979
e-mail: secr(at)phil.uoa.gr

 

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα (3ος όροφος)

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 7657
Τηλ. 210 727 7316, 7961 - 3
Fax  210 727 7315
e-mail: secr(at)ppp.uoa.gr

 

Τμήμα Ψυχολογίας

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα (3ος όροφος)

Τηλ. 210 727 7965, 7373, 7370
Fax  210 727 7315
e-mail: secr(at)psych.uoa.gr