Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Σχολές & Τμήματα » Θετικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογίας

Πανεπιστημιούπολη, 15701 Ιλίσια (4ος όροφος)

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 4397
Τηλ. 210 727 4247, 4060, 4248, 4658
Fax  210 727 4065
e-mail: secr(at)biol.uoa.gr

 

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πανεπιστημιούπολη, 15784 Ιλίσια (2ος όροφος)

Τηλ. 210 727 4418, 4419, 4422, 4682, 4061, 4062, 4064
Fax  210 727 4063
e-mail: secr(at)geol.uoa.gr 

 

Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Πανεπιστημιούπολη, 15771 Ιλίσια

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 5516
Tηλ. 210 727 5517 - 18
Fax  210 727 5530
e-mail: secr(at)phs.uoa.gr 


Τμήμα Μαθηματικών

Πανεπιστημιούπολη, 15701 Ιλίσια (Ισόγειο)

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 6331
Τηλ. 210 727 6501, 6332, 6334, 6372, 6466
Fax  210 727 6341
e-mail: secr(at)math.uoa.gr

 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστημιούπολη, 15784 Ιλίσια (Ισόγειο)

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 5644
Τηλ.  210 727 5154, 5181, 5192, 5338
Fax   210 727 727 5191
e-mail: secret(at)di.uoa.gr

  

Τμήμα Φυσικής

Πανεπιστημιούπολη, 15701 Ιλίσια (2ος όροφος)

Τηλεφωνητής κοινού 210 727 6804
Τηλ. 210 727 6803, 6977, 6990, 6988, 6745, 6781, 6807
Fax  210 727 6816
e-mail: secr(at)phys.uoa.gr

 

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστημιούπολη, 15701 Ιλίσια (4ος όροφος)

Τηλ. 210 727 4088, 4098, 4342, 4386, 4947
Fax  210 727 4097

e-mail: secr(at)chem.uoa.gr