Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Μουσεία » Ζωολογικό Μουσείο

Μουσείο Ζωολογίας

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ζωολογικό Μουσείο, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210-727 4609, 210-727 4729

Τηλεομοιότυπο (fax): 210-7274619

E-mail: zoolmuse(at)biol.uoa.gr

Ιστοσελίδα

Θέση στο χάρτη