Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Μουσεία » Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας

Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας ,Τμήμα Γεωλογίας και  Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιόπολη 157 84 Ζωγράφου Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-727 4086,210-727 4202

Τηλεομοιότυπο(fax): 210-724 1888

E-mail: palaeo-museum(at)geol.uoa.gr

Θέση στο χάρτη

Ιστοσελίδα