Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Μουσεία » Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου

Τηλέφωνο: 210-727 4124, 210-727 4112

Τηλεομοιότυπο(fax): 210-727 4883

E-mail: akaterin(at)geol.uoa.gr

Ιστοσελίδα

Θέση στο χάρτη