Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Μουσεία » Βιβλικής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης

Μουσείο Βιβλικής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θεολογική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη  Ζωγράφου 157 84

Τηλέφωνα.: 210727 5747, 210 727 5856

E-mail: echrist(at)soctheol.uoa.gr

Θέση στο χάρτη