Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Διοικητικές Υπηρεσίες » Γραμματείες

Γραμματείες

Γραμματεία Συγκλήτου
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ. 3689765 - Fax 3689694

Γραμματεία Οικονομικού Συμβουλίου
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ. 3689762 - Fax 3689694

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ. 3689675 - Fax 3689728

Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα (γραφ. Δικαστικό Τμήμα)
Τηλ. 3689671