Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Διοικητικές Υπηρεσίες » Γενική Διεύθυνση Προσωπικού & Δημοσίων Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού & Δημοσίων Σχέσεων

Δ/νση Διοικητικού

Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα
Τηλ. 3689141 - Fax 3689165

Τμήμα Λοιπού Προσωπικού
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα
Τηλ. 3689147,48 - Fax 3689165

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα
Τηλ. 3689159

Τμήμα Πρωτοκόλλου
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ. 3689769 - Fax 3689730

Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων & Ιστορίας

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ. 3689733,9734 - Fax 3689702

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ. 3689713 - Fax 3689720

Δ/νση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (6ος όροφος) 
Τηλ. 210-368 9095

Τμήμα Διδακτικών Συγγραμμάτων
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (6ος όροφος)
Τηλ. 210-368 9104 , 210-368 9116 - Fax 210-368 9091

Τμήμα Δημοσιευμάτων της Διοίκησης
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (6ος όροφος)
Τηλ. 210-368 9190, 9168, 9141, 9129, 9095 - Fax 210-368 9091