Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Διοικητικές Υπηρεσίες » Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Τμήμα Σπουδών
Ιπποκράτους 15, 10679 Αθήνα (3ος όροφος)
Τηλ. 210-368 8242, 210-368 8254
Fax: 210-368 8273
Email: dir-education@admin.uoa.gr

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας
Ιπποκράτους 15, 10679 Αθήνα (3ος όροφος)
Τηλ. 210-368 8212
Fax 210-368 8273
Email: dir-education@admin.uoa.gr

 

Γραφείο Επικύρωσης εγγράφων για χρήση εξωτερικού

Χρήστου Λαδά 6 105 61 Αθήνα (1ος όροφος γραφείο 19

Τηλ. 2103689180 2103689182

Email:smoysidis@uoa.gr

eanastasiou@uoa.gr

 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (1ος όροφος, γρ. 17)
Tηλ. 210 368 9240, 9238, 9112, 9217
Fax 210 368 9230

Τμήμα Τεκμηρίωσης
Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (1ος όροφος, γρ. 17)
Τηλ. 210 368 9240, 9238, 9112, 9217
Fax 210 368 9230

 

Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Τμήμα Κεντρικού Η/Υ (Υπολογιστικό Κέντρο)
Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Πληροφορικής, 15784 Ιλίσια
Τηλ. 7275628 - Fax 7275633

Τμήμα Μηχανογράφησης
Παν/πολη, Κτίριο Μαθηματικού (Ισόγειο), 15784 Ιλίσια