Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Διοικητικές Υπηρεσίες » Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689194/ rc@elke.uoa.gr

Παν/πολη, 15784, Ιλίσια, 210-7275064/ rcc@elke.uoa.gr

1. Γραφείο Νομικής Στήριξης

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689198/ rc@elke.uoa.gr

2. Γραφείο Προμηθειών

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689486, 210-3689096/ rc@elke.uoa.gr

Παν/πολη, 15784, Ιλίσια, 210-7275030/ rcc@elke.uoa.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

-          Πρωτόκολλο

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689192/ rc@elke.uoa.gr

Παν/πολη, 15784, Ιλίσια, 210-7275066/ rcc@elke.uoa.gr

-          Αρχείο

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689013/ rc@elke.uoa.gr

Παν/πολη, 15784, Ιλίσια, 210-7272017/ rcc@elke.uoa.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Γραφείο Εισπράξεων

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689195/ rc@elke.uoa.gr

Παν/πολη, 15784, Ιλίσια, 210-7275063/ rcc@elke.uoa.gr

2. Γραφείο Πληρωμών

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689196/ rc@elke.uoa.gr

Παν/πολη, 15784, Ιλίσια, 210-7275065/ rcc@elke.uoa.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689498/ rc@elke.uoa.gr

Παν/πολη, 15784, Ιλίσια, 210-7275068/ rcc@elke.uoa.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689192/ rc@elke.uoa.gr

Παν/πολη, 15784, Ιλίσια, 210-7275066/ rcc@elke.uoa.gr

2. Γραφείο Καταχώρισης Λογιστικών Εγγράφων και Έκδοση Λογιστικών Στοιχείων και Καταστάσεων

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689193/ rc@elke.uoa.gr

Παν/πολη, 15784, Ιλίσια, 210-7275067/ rcc@elke.uoa.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689197/ rc@elke.uoa.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Χρ. Λαδά 6, 1056, Αθήνα, 210-3689006/ rc@elke.uoa.gr

Παν/πολη, 15784, Ιλίσια, 210-7275069/ rcc@elke.uoa.gr