Κεντρική σελίδα » Επικοινωνία και Πρόσβαση » Διοικητικές Υπηρεσίες » Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Γραμματείας
Παν/πολη, 15784 Ιλίσια (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας)
Τηλ. 7275074 - Fax 7275911

Τμήμα Μελετών
Παν/πολη, 15784 Ιλίσια (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας)
Τηλ. 7275920 - Fax 7275969

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
Παν/πολη, 15784 Ιλίσια (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας)
Τηλ. 7275070-1 - Fax 7275969

Τμήμα Συντήρησης
Παν/πολη, 15771 Ιλίσια (Τμ. Συντήρησης-Σχολή Θετ. Επιστ.)
Τηλ. 7274300 - Fax 7274200

Τμήμα Πρασίνου
Παν/πολη, 15784 Ιλίσια (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας)
Τηλ. 7275934 - Fax 7275911