Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πανεπιστημιακής Λέσχης » Προβολή Διαγωνισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης

Προβολή Διαγωνισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης

27.05.2014

Αρ. Διακ.1/2014 Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Για την εκμετάλλευση εστιατορίων του ΕΚΠΑ

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: Τρίτη 15/07/2014 και ώρα 11.00

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών: Με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι 14:00 ώρας της 14/07/2014 και αυτοπροσώπως ή με νόμιμο αντιπρόσωπο μέχρι ώρα 11:00 της 15/07/2014

Για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση: 1) του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών της Πανεπιστημιούπολης, 2) του εστιατορίου στα Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών 3) του εστιατορίου στη Δάφνη για τη σίτιση των φοιτητών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και 4) της λειτουργίας εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας.

Διακήρυξη