Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πανεπιστημιακής Λέσχης » Προβολή Διαγωνισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης

Προβολή Διαγωνισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης

08.06.2010

Αρ. Διακ.1/2010 Τροποποίηση του Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση εστιατορίων του ΕΚΠΑ

Τροποποίηση στο άρθρο 8, σελ.17 (Φάκελος Γ με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά")

Ανακοινώνεται η τροποποίηση όρου της 1/2010 διακήρυξης  που αφορά Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την εκμετάλλευση εστιατορίων του ΕΚΠΑ.

Συγκεκριμένα το άρθρο 8 , σελ.17 (Φάκελος Γ με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά») , τροποποιείται ως εξής:

Ως προσφερόμενη τιμή, η σημερινή αξία του ημερησίου σιτηρεσίου 1,80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 11% για κάθε φοιτητή που δικαιούται δωρεάν σίτιση, για δύο γεύματα (μεσημέρι-βράδυ) ημερησίως όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α Αριθμ. Φ547452/Β3/2007 Υπουργ. Οικον. και ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η τιμή αυτή δεν επιδέχεται καμία αναπροσαρμογή (αύξηση ή μείωση) ούτε στην περίπτωση που προσφέρεται και πρωινό (πέραν των προβλεπομένων δύο γευμάτων).

Νέα Διακήρυξη Διαγωνισμού