Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πανεπιστημιακής Λέσχης » Προβολή Διαγωνισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης

Προβολή Διαγωνισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης

04.06.2010

Αρ. Διακ. 1/2010 Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση εστιατορίων του ΕΚΠΑ

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: Τρίτη 13/07/2010 και ώρα: 11.00

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών: ώρα 11:00 της 13/07/2010

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2010

ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά :

  1. για την εκμετάλλευση του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών  της  Πανεπιστημιούπολης,

  2. για την  εκμετάλλευση του εστιατορίου στα  Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί για τη σίτιση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

  3. για την εκμετάλλευση του εστιατορίου στη Δάφνη για τη σίτιση των φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και

  4. για τη λειτουργία εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας.

Διακήρυξη Διαγωνισμού