Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

22.03.2017

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτύπωση διδακτορικών διατριβών της Φιλοσοφικής Σχολής

Υποβολή προσφορών: έως και 28/4/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προς ανάδειξη αναδόχου για την εκτύπωση διδακτορικών διατριβών της Φιλοσοφικής Σχολής